REVIZIJA CESTOVNE SIGURNOSTI

Revizija cestovne sigurnosti je postupak ocjenjivanja sigurnosti prometa na cestama u cijelom životnom ciklusu ceste – od osnovnog idejnog rješenja do kraja eksploatacije ceste.

PROJEKTIRANJE PROMETNE SIGNALIZACIJE I OPREME

Projektiram sve vrste prometne signalizacije i opreme (sanacije opasnih mjesta, izmjene/dopune postojeće prometne signalizacije, nove prometne signalizacije i opreme, biciklističke i turističke prometne signalizacije, putokaznih ploča za daljinsko vođenje prometa...).

PRIVREMENE REGULACIJE PROMETA

Privremene regulacije prometa trebaju omogućiti gotovo nesmetano prometovanje u tijeku izvođenja radova na cestama.