Revizor cestovne sigurnosti d.o.o.

za reviziju, projektiranje i nadzor u cestovnom prometu

Bana Josipa Jelačića 7, Vukovar

Errare humanum est! – Ljudski je griješiti
* "...Pristup temeljen na sigurnosti sustava prepoznaje činjenicu da će čovjek uvijek biti sklon pogreškama te preoblikuje politiku sigurnosti na cestama usredotočujući je na prevenciju smrti i ozljeda. Princip da sustav treba »opraštati« i prometne nesreće bez obzira na neposredni uzrok, ne smiju rezultirati smrću ili teškim ozljedama. Siguran sustav temelji se na činjenici da smrt i ozljede sudionika proizašle kao posljedica prometnih nesreća, nisu neizbježna cijena koju ljudi moraju platiti u cilju sve većeg zahtjeva za mobilnošću.
Ključni, a i već ranije utvrđeni i uspostavljeni čimbenici sigurnog sustava su: Sigurna infrastruktura, Sigurna uporaba ceste, Sigurna vozila i Brze i učinkovite hitne službe".

*Pristup temeljen na sigurnosti sustava iz ODLUKE O DONOŠENJU NACIONALNOG PLANA SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE OD 2021. DO 2030. (Narodne novine 86/2021)

REVIZIJA CESTOVNE SIGURNOSTI

Revizija cestovne sigurnosti je postupak ocjenjivanja sigurnosti prometa na cestama u cijelom životnom ciklusu ceste – od osnovnog idejnog rješenja do kraja eksploatacije ceste.

PROJEKTIRANJE PROMETNE SIGNALIZACIJE I OPREME

Projektiram sve vrste prometne signalizacije i opreme (sanacije opasnih mjesta, izmjene/dopune postojeće prometne signalizacije, nove prometne signalizacije i opreme, biciklističke i turističke prometne signalizacije, putokaznih ploča za daljinsko vođenje prometa...).

PRIVREMENE REGULACIJE PROMETA

Privremene regulacije prometa trebaju omogućiti gotovo nesmetano prometovanje u tijeku izvođenja radova na cestama.

  • Ulica bana Josipa Jelačića 7, VUKOVAR, Hrvatska
  • OIB 07596653743 | MBS 030264825